Prenájom priestorov

Ponúkame priestory na prenájom - Sládkovičova 1, 984 01 Lučenec. Rozloha ponúkaných priestorov je 320 m2. Cena nájmu je konečná: 400,- €/mesiac (s energiami a komplexným vybavením). 
Priestory sú vhodné na realizáciu vzdelávacích aktivít pre deti, mládež, seniorov s realizáciou širokeho spektra záujmových činností (šport, hudba, divadlo, tvorivé dielne, snoezelen terapie). Súčastou prenájmu je aj možnosť na účelné využitie dvora. Rozsah využitia a ostatné dojednania sa dohodnú osobne.
Nájomca môže využívať vybavenie organizácie, prípadne do prenajatých priestorov priniesť vlastné zariadenia, pomôcky, ... 
Viac informácií - tel.: 0908 452 358