Ďakujeme  

Vďaka uvedeným inštitúciám a spoločnostiam realizujeme množstvo projektov zameraných na pomoc našej cieľovej skupine.  ĎAKUJEME za podporu.