Denný stacionár Alžbetka ukončil svoju činnosť k 31.03.2018.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým zamestnancom a klientom zariadenia, ktorí sa zaslúžili za fungovanie nášho denného stacionára Alžbetka počas štyroch rokov pôsobenia.

Denný stacionár Alžbetka

 

Adresa: Denný stacionár ALŽBETKA

Sládkovičova 1, 984 01  Lučenec

Denný stacionár poskytuje:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

sociálne poradenstvo,

sociálnu rehabilitáciu

Vytvára podmienky na stravovanie.

 

Denný stacionár zabezpečuje:

 

pracovnú terapiu

záujmovú činnosť

 

Denný stacionár ponúka:

 

·                nové, špičkové a moderné zariadenie na vysokej odbornej úrovni s požadovanou kvalifikáciou - o klientov sa bude starať denne vysoko špecializovaný tím stálych pracovníkov, ktorí sa so ZŤP občanmi pravidelne a dlhodobo stretávali, a majú dlhoročné skúsenosti s prácou v sociálnej oblasti.

·                Snoezelen miestnosť, polohovanie, aromadifúzery, senzorické a dotykové pomôcky na rozvoj motoriky a nezávislosti, žinenky, hojdačky, rotačné kreslá, tlakové, vibračné a záťažové pomôcky, trampolína a veľa iného

·                záujmové aktivity – tvorivé dielne, arteterapia vedená - certifikovaným odborníkom, muzikoterapia, pletenie košíkov, krosná, nácvik divadiel , výlety, exkurzie, filmový klub, podpora talentov aj z radov ZŤP občanov

! Umiestnením ZŤP občana neprídete o opatrovateľský príspevok !

....a čaká Vás mnoho iných, atraktívnych prekvapení a činností !