Opatrovateľská služba

 

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na obecný úrad alebo úrad mestskej časti, podľa miesta bydliska. Ak senior získa rozhodnutie o svojej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, môže si podať žiadosť o opatrovateľskú službu, ktorá mu je poskytnutá v rozsahu podľa stupňa jeho odkázanosti.

 

Úkony poskytované klientovi:

I. Starostlivosť o klienta

1.) Hygiena

Osobná hygiena
       - hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov)

Ceľková kúpeľ
       - hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte)

2.) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

donáška stravy

príprava a porcovanie hotovej stravy

obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)

kŕmenie a pomoc pri pití

3.) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

sprievod na toaletu a z toalety

pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, účelná očista po toalete

podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše)

ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky)

4.) Obliekanie, vyzliekanie

obliekanie, obúvanie

vyzliekanie, vyzúvanie

5.) Mobilita, motorika

sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)

pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko

polohovanie

pomoc pri manipulácii s predmetmi . obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

II. Starostlivosť o domácnosť

1. nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
2. príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
3. donáška jedla do domu
4. umytie riadu
5. bežné upratovanie v domácnosti
6. starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)
7. starostlivosť o lôžko, výmena posteľnej bielizne
8. vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
9. donáška uhlia a dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
10. ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti , administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb

III. Základné sociálne aktivity

1. Sprevádzanie klienta

na lekárske vyšetrenie

na vybavenie úradných záležitostí

do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania

pri záujmových činnostiach, šport, kultúra, spoločenské podujatia

2. predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní

IV. Dohľad

dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

dohľad v určenom čase a mieste