2% dane

  Žiadosť o poukázanie 2 % dane

 
Dovoľujeme si Vás požiadať o poukázanie 2% z Vaších daní v prospech našej organizácii ISTOTA, n.o.
Stante sa darcom a podporíte tak organizáciu poskytujúcu prospešné služby hlavne pre občanov so ZŤP. 
Ako poukázať 2%???

1. Ak podávate daňové priznanie - vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, vpíšte prosím nasledujúce údaje

   názov: ISTOTA
   sídlo: PUŠKINOVA 19, 984 01 LUČENEC
   právna forma: NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
   IČO: 379 549 03
 

2. Ak ste zamestnaný - požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%, podpíšte ho a najneskôr do 30.apríla 2018 doručte daňovému úradu v mieste bydliska,alebo ho doručte priamo na pracovisko ISTOTA - Sládkovičova 1, 984 01 Lučenec.

     

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás podporili :)