Chránená dielňa

Hlavným poslaním ISTOTA, n.o. je pomáhať zdravotne postihnutým občanom a zaradiť ich do pracovného procesu. Za týmto účelom sme zriadili v októbri 2014 chránenú dielňu.
Zamestnávame štyroch ZŤP občanov na administratívne a sociálno - opatrovateľské práce, ako aj pomocné práce pri administratívnom a organizačnom zabezpečení denného stacionára.